Rozvoj regionálnej spolupráce medzi rómskymi podnikateľmi v krajinách V4

Rómske kontaktné centrum

REDI Balík podpory pre rómskych podnikateľov

V reakcii na krízu COVID-19 oznamuje REDI  projekt s názvom „Call centrum REDI“, ktorý poskytne rómskym podnikateľom na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, Srbsku a Severnom Macedónsku bezplatnú právnu podporu, informácie a technickú pomoc. Hlavné ciele balíka podpory 1 „REDI Call Center“ sú:

- Zabezpečiť ľahký prístup k informáciám a procesom ekonomických opatrení, ktoré prijali vlády na Slovensku, Česku, v Máďarsku, Srbsku, Rumunsku a Severnom Macedónsku.


- Pomáhať rómskym podnikateľom pri podávaní žiadosti o hospodárske / sociálne opatrenia na  Slovensku, Česku, v Máďarsku, Srbsku, Rumunsku a Severnom Macedónsku. 

 
- Poskytovať služby rozvoja podnikania pre rómskych podnikateľov.


Všetky vaše žiadosti o podporu môžu byť adresované priamo prostredníctvom call centra REDI alebo vyplnením formulára žiadosti o podporu na nasledujúcom odkaze: https://forms.gle/xbFo2yhqnm66ZPTKA

Opatrenia vlády SR  pre boj s COVID - 19 pre  firmy a SZČO

Poskytneme pomoc rómskym podnikateľom pri žiadostiach o Dotácie na nájomné, príspevkoch od štátu, dočasnej ochrane podnikateľov, o poskytnuti pomoci od ministerstva financií formou záruk za úvery a bonifikácie úrokov a úverov, Bezodoplatný odklad splátok až o 9 mesiacov a tiež pri rozpočtových pravidlách. Podrobné info o všetkých opatreniach nájdete na  https://korona.gov.sk/pomoc-pre-firmy-a-szco/ . 

Na stránke ministerstva sociálnych vecí, rodiny SR nájdete informácie : 
- ako požiadať o príspevok na udržanie zamestnanosti
 v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti so šírením ochorenia COVID- 19. 

Taktiež infomácie pre zamestnávateľov. ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť alebo obmedziť svoju činnosť aleboSZČO, ktorým poklesli tržby alebo museli svoje prevádzky zatvoriť rozhodnutím vlády alebo úradu verejného zdravotníctva, tiež príspevok pre zamestnávateľov ktorí udržia pracovné miesta.  Podrobné informácie nájdete na  https://www.pomahameludom.sk/ 


Kto/čo je REDI?

REDI je startup, nezisková organizácia ktorá investuje do fázového vplyvu so zameraním na naštartovanie nových prístupov k rozvoju podnikania a finančné začlenenie rómskych podnikateľov.

Informacie o projekte: Rozvoj regionálnej spolupráce medzi rómskymi podnikateľmi v krajinách V4


Päť minút chôdze v rómskej komunite v ktorejkoľvek krajine regiónu V4 je depresívne: chudoba, nedostatok infraštruktúry, diskriminácia. Vlády nepodporujú rozvoj týchto komunít. Väčšina obyvateľov v týchto krajinách vo všeobecnosti vníma Rómov ako lenivých, nechcú si nájsť prácu a udržať si ju a majú väčší záujem o život. Hovoríme však, o niekoľkých miliónoch ľudí! Naším dlhodobým cieľom je zmeniť to v niekoľkých komunitách podporovaním existujúcich rómskych podnikateľov a pomôcť im začať rozvíjať svoje komunity zvnútra. Neskôr ho použijeme na vyzývanie príbehov! Jasne chápeme, že sa tak nestane o 18 mesiacov.

Partnery:
https://spolecnyzajem.cz/                                                                                                                                            http://www.uccualapitvany.hu

Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky trvalo udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe