Bc. Matúš Goroľ

Volám sa Matúš. Som taký obyčajný chalan, ktorý pochádza z najkrajšej dediny na slovensku- z Hlinného. Rád si prečítam dobrú knihu, pozriem futbal či dlhé hodiny polemizujem o dievčatách. No ja tak, ako každý v našom klube, som unikum. Povolaním som učiteľ, v najbližšom čase ho aj možno budem vykonávať. Viete, že mechanické hodiny sa skladajú z množstva súčiastok ? Niektoré súčiastky sú tenké ako papier, no ak by čo i len jeden dielec sa pokazil alebo chýbal, hodiny by nešli. Presne v tom spočíva naša sila. A akú rolu hrám ja v tomto, dobre namazanom stroji ? Rád pomáham, každému pre spoločný cieľ. Mám 26 rokov, takže som trošku menej búrlivejší ako moji kolegovia, zachovám si chladnú hlavu. A myslím si, že aj týmto pomáham ostatným, tak ako oni mne. V klube som síce kratšie, no našiel som tam svoje miesto a napredujem tak, ako aj pomáham napredovať.

2007-2011 SOŠ- Drevárska Vranov nad Topľou študijný odbor: drevárstvo a nábytkárstvo so športovým zameraním na futbal 

 2011-2014 VŠ- Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom študijný odbor: učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy – odborová špecializácia: ekonomika a administratíva 


 Absolvované školenia : 

2011 školenie komprax - Kompetencie pre prax Slovenský inštitút mládeže IUVENTA - školenie zamerané na získanie zručností pri tvorbe a realizácii vlastného projektu 

 2018 Štartér, organizované úradom splnomocnenca.