Lukáš Vávra

Som mladý a trocha pojašený chalan. Chodím na Obchodnú akadémiu, ekonóm asi nebudem. Namiesto čísel mňa zaujíma literatúra, milujem poéziu. Pretože je to taký pokus o vnútornú harmóniu v svete chaosu.Odmenou mi boli umiestnenia na rôznych súťažiach, ako napríklad Hviezdoslavov Kubín. A čo s ďalším voľným časom ? Áno, mám ešte nezaplnený priestor, respektíve snažím sa, aby každá moja chvíľa nebola stratou času. A tak rozvíjam nielen vnútro, ale pokúšam sa aj telo. Aktívne trénujem bojové umenie Aikido.

- 2015 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 

 - 2016 Reprezentácia slovenska na seminári v Aikido Dojo v Trnave za účasti 12 krajín.

 - 2017 Certifikát Aikido, za vykonanie skúšky technickej vyspelosti.

 - 2018 3. miesto v zlatom pásme Hviezdoslavovho Kubína, na okresnom kole vo Vranove nad Topľou. 

 - 2018 Absolvovanie školenia Štartér, organizované úradom splnomocnenca.