O nás

Občianske združenie Ďakujem - "PAĽIKERAV"

Naše občianske združenie vzniklo 20.11.2014.Tento názov sme si vybrali z dvoch dôvodov:

1. je to prvé rómske slovo, ktoré som sa naučila,

2. a to je ten hlavný dôvod, že pre Rómov nie je typické ďakovať, resp. používať slovo Ďakujem.

Malo to byť lokálne OZ, len vo Varhaňovciach, ale postupne sa rozšírilo, v podstate na celé Východné a Stredné Slovensko. Vzniklo na pomoc sociálne znevýhodneným - začínali sme s aktivitami, ktoré boli jednoduchšie, ako napr. Miss, Karneval, ... - a dnes sme skôr intelektuálnejšie OZ, zamerané na zvyšovanie vzdelania mladých ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Renáte Pankievičová

Knižný Klub Paľikerav

Knižný klub Paľikerav je o našich mladých študentoch a o knihách, ktoré čítajú, a o ich pocitoch pri čítaní, o ktoré sa s Vami radi podelia.


My sa už tradične snažíme poukázať na to, že Rómovia nielen tancujú a spievajú, ale že vynikajú aj v iných činnostiach . A verte, že čítanie kníh je aktivita, ktorá týchto mladých baví . A ako inak namotivovať iných k čítaniu kníh, ak nie tým, že ukážeme mladých, ktorí sa tomu venujú