Ocenenia

SozialMarie 2018 Prize for social innovation

Na slávnostnom udeľovaní cien vo Viedni v rámci SozialMarie 2018 sme v medzinárodnej konkurencii získali úžasné 2. miesto. 

Pozrite si reportáž RTVS o našom Knižnom klube z udeľovania cien SocialMarie Prize for social innovation.

Na  slávnostnom udeľovaní cien vo Viedni v rámci SozialMarie Prize for sozial innovation sme v medzinárodnej konkurencii získali úžasné 2. miesto. Pozrite si naše najosobnejšie video

Roma Spirit 2017

Získali sme 1. miesto v kategórií Mimovládna organizácia za podporu rómskych študentov a ich realizáciu knižného klubu, besied a videorecenzií, prostredníctvom ktorých búrajú predsudky, a svojím inovatívnym spôsobom motivujú k vzdelávaniu mladých Rómov.