Anna Hanková

Recenzie od Anny Hankovej.

Video Knižného klubu PAĽIKERAV č. 118

 Michaela Hajduková - Všetky moje tváre

Video Knižného klubu PAĽIKERAV č. 93     

Inéz Melichová - Milenci prežijú

Video Knižného klubu PAĽIKERAV č. 41  

Marta Fartelová- Vôňa tvojej duše

Video Knižného klubu PAĽIKERAV č.17       Inéz Melichová  - Labyrint túžby

Video Knižného klubu PAĽIKERAV č. 5      Kiera Cass- Selekcia

Video Knižného klubu PAĽIKERAV č. 10  

Radovan Bezecný  - Šokujúce prebudenie

Video Knižného klubu PAĽIKERAV č. 68                                                      Michaela Hajduková - Nájdem ťa v čase

Video Knižného klubu PAĽIKERAV č. 33 

Erika Jarkovská - Osamelé vtáča .

Video Knižného klubu PAĽIKERAV č. 9 Jana Šulková- Skús to znovu