Vivien Pitulová

Recenzie od Vivien Pitulovej.
Video Knižného klubu PAĽIKERAV č. 126                                                          Sarah J. Maas- Na dvore z tŕňov a ruží

Video Knižného klubu PAĽIKERAV č. 89                                                           Tabitha Suzuma- Zakázaná láska

Video Knižného klubu PAĽIKERAV č. 97                                                            Sarah J. Maas- Trón zo skla